O nas

Usługi prowadzone w WIHE


Dysponujemy nowoczesną bazą laboratoryjną oraz pracownikami naukowymi o wysokich kwalifikacjach i świadczymy usługi w zakresie


Diagnostyka laboratoryjna

 1. Acetylocholinoesteraza AChE - krwinki
 2. Aminotransferaza alaninowa ALT - surowica
 3. Aminotransferaza asparaginowa AST - surowica
 4. Dehydrogenaza mleczanowa LDH - surowica
 5. Gamma-glutamylotransferaza GGT - surowica
 6. Kinaza kreatyninowa CK - surowica
 7. Glukoza - surowica
 8. Glicerol - surowica
 9. Wolne kwasy tłuszczowe FFA - surowica
 10. Katecholaminy: mocz
  • noradrenalina
  • adrenalina
  • dopamina

Badania farmakokinetyczne i farmakodynamiczne na modelach zwierzęcych