O nas

Akredytacje, Patenty, Certyfikaty

uzyskane w zakładach, pracowniach i samodzielnych pracowniach WIHE


Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
Zakładu Ochrony Mikrofalowej


Nr akredytacji
Nr AB 366
 
Dziedziny badań
środowisko ogólne
środowisko pracy
Wystawca
Polskie Centrum Akredytacji
Kontakt
ppłk dr inż. Jarosław KIELISZEK
261 817-148
jkieliszek@wihe.waw.pl

Pracownia Epidemiologii


Nr akredytacji
 
Dziedziny badań
epidemiologia
Kontakt
mjr inż. Leszek KUBIAK
261 853 126
lkubiak@wihe.waw.pl

Zakład Farmakologii i Toksykologii


Nr patentu
177688
 
Nazwa
Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-95
Tytuł wynalazku
Proszek odkażający stosowany na odkrytą powierzchnię skóry, przeznaczony do indywidualnego pakietu przechwchemicznego (IPP-95) i sposób jego wytwarzania.
Z dnia
16.12.1999
Trwa od
26.09.1995
Kontakt
ppłk dr Marek BRYTAN
mbrytan@wihe.waw.pl

Nr patentu
196932
 
Tytuł wynalazku
Autostrzykawka przeciw BST.
Tytuł wynalazku
Strzykawka do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy.
Z dnia
5.02.2008
Trwa od
13.08.2002
Kontakt
ppłk dr Marek BRYTAN
mbrytan@wihe.waw.pl