Usługi

Miejsca na reklamę


Zapewniamy konstrukcje będące własnością najemcy, służące do ekspozycji reklamy na budynkach, parkanach, płotach oraz w terenie.


Słupy, banery, tablice reklamowe: 1 m² - 1 zł / dzieńOferty należy składać pisemnie na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa   lub e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl